درباره بازارچه رجوع - نیازمندیهای رایگان رجوع

درباره بازارچه رجوع

.

سایت بازارچه رجوع با موضوع نیازمندی های آنلاین راه اندازی گردیده و هدف اصلی آن در ارتباط قرار دادن خریدار و فروشنده به صورت مستقیم می باشد. در سایت بازارچه رجوع خرید به صورت مستقیم انجام نمی شود و تراکنش مالی امکان پذیر نیست.